پمپ بنزین و درجه داخل باک رونیز و پیکاپ

پمپ بنزین و درجه داخل باک رونیز و پیکاپ

پمپ بنزین و درجه داخل باک رونیز و پیکاپ

نام کالا: پمپ بنزین و درجه داخل باک رونیز و پیکاپ
برند کالا: نیسان
ساخت : ژاپن
مدل ماشین: پیکاپ و رونیز