ماژوال بخاری ماکسیما

ماژوال بخاری ماکسیما

ماژوال بخاری ماکسیما

نام کالا: ماژوال بخاری ماکسیما

برند کالا: نیسان
ساخت : ژاپن
مدل ماشین: ماکسیما