فشنگی آمپر آب رونیز و پیکاپ

فشنگی آمپر آب رونیز و پیکاپ

فشنگی آمپر آب رونیز و پیکاپ

نام کالا: فشنگی آمپر آب رونیز و پیکاپ
برند کالا: نیسان
ساخت : ژاپن
مدل ماشین: پیکاپ و رونیز