طبق بالای پیکاپ و رونیز

طبق بالای پیکاپ و رونیز

طبق بالای پیکاپ و رونیز

نام کالا: طبق بالای پیکاپ و رونیز
برند کالا: نیسان
ساخت : ژاپن
مدل ماشین: پیکاپ و رونیز