شیلنگ های آب داخل موتور پیکاپ و رونیز

شیلنگ های آب داخل موتور پیکاپ و رونیز

شیلنگ های آب داخل موتور پیکاپ و رونیز

نام کالا: شیلنگ های آب داخل موتور پیکاپ و رونیز
برند کالا: نیسان
ساخت : ژاپن
مدل ماشین: پیکاپ و رونیز