سنسور هوا ایکس تریل ۲۰۱۸

سنسور هوا ایکس تریل 2018

سنسور هوا ایکس تریل 2018

نام کالا : سنسور هوا ایکس تریل ۲۰۱۸

برند : نیسان

مدل ماشین : ایکس تریل ۲۰۱۸