سنسور دنده عقب ایکستریل

سنسور دنده عقب ایکستریل

سنسور دنده عقب ایکستریل

نام کالا : سنسور دنده عقب ایکس تریل

برند : نیسان

مدل ماشین : ایکس تریل