سنسور تراتل ۴ فیش پیکاپ و رونیز

سنسور تراتل 4 فیش پیکاپ و رونیز

سنسور تراتل 4 فیش پیکاپ و رونیز

نام کالا: سنسور تراتل ۴ فیش پیکاپ و رونیز
برند کالا: نیسان
ساخت : چین
مدل ماشین: پیکاپ و رونیز