تراتل پیکاپ و رونیز

تراتل پيكاپ و رونيز

تراتل پيكاپ و رونيز

 

نام کالا: تراتل پیکاپ و رونیز
برند کالا: نیسان
ساخت : ژاپن
مدل ماشین: پیکاپ و رونیز