بوش و پایه رام زیر دیفرانسیل جلو پیکاپ و رونیز

بوش و پایه رام زیر دیفرانسیل جلو پیکاپ و رونیز

بوش و پایه رام زیر دیفرانسیل جلو پیکاپ و رونیز

نام کالا: بوش و پایه رام زیر دیفرانسیل جلو پیکاپ و رونیز
برند کالا: نیسان
ساخت : ژاپن
مدل ماشین: پیکاپ و رونیز