همایش باماپارت و رونیز کلاپ به مناسبت هفته تربیت بدنی در باشگاه انقلاب